1
Dead
0
Missing
0
Survivor
0
Female
1
Male
0
Minor
Incident Date
Migration Route
Belarus-EU border
Region of Incident
Europe
Region of Origin
Unknown
Article Title

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kolejne ciała odnalezione w Puszczy Białowieskiej i w rzece Świsłocz

Location of Death

Skeletal remains found by volunteers near Czerlonka in the Bialowieza Forest, Poland

UNSD Geographical Grouping
Eastern Europe
Country of Incident
Belarus
Country of Origin
Unknown
Information Source
IOM Poland, Grupa Granica, Wyborcza