1
Dead
0
Missing
0
Survivor
0
Female
0
Male
0
Minor
Incident Date
Migration Route
Belarus-EU border
Region of Incident
Europe
Region of Origin
Unknown
Article Title

W rzece Świsłocz na granicy z Białorusią znaleziono zwłoki

Location of Death

In Świsłocz river near Łosiniany village, Gmina Krynki, Poland

UNSD Geographical Grouping
Eastern Europe
Country of Incident
Poland
Country of Origin
Unknown
Information Source
Polish Police, Radio Bialystok